Ola

Ola är en yngre (sydlig och västsvensk) form av Olav.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1538
Starkaste tidsperiod: 1960–79

Namnsdag

19 april

Delar namnsdag med:

  • Olaus (namnlängden)
  • Olavus (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 29 juli

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.