Mikael (Micael, Michael, Mickael)

Mikael är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung med betydelsen ’vem är som Gud?’.

Namnet är känt i hela den kristna världen och nådde störst popularitet i Sverige efter mitten av 1900-talet, då det var ett av de vanligaste pojknamnen.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1200-talet
Starkaste tidsperiod: 1960–79

Namnsdag

29 september

efter ärkeängeln Mikael i bibeln.

Mikaelidagen eller Mickelsmäss har varit en viktig märkesdag i den folkliga kalendern. I vår tid har dagen ofta firats med skördefester. I norra Sverige kommer ofta den första snön på Mikaelsdagen.

Delar namnsdag med:

  • Mikaela (namnlängden)
  • Michel, Michelle, Mickel, Miguel, Mike, Mikko (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 29 september

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.