Mikael (Micael, Michael, Mickael)

Mikael är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung med betydelsen ’vem är som Gud?’.

Namnet är känt i hela den kristna världen och nådde störst popularitet i Sverige efter mitten av 1900-talet, då det var ett av de vanligaste pojknamnen.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 29 september, efter ärkeängeln Mikael i bibeln.

Mikaelidagen eller Mickelsmäss har varit en viktig märkesdag i den folkliga kalendern. I vår tid har dagen ofta firats med skördefester. I norra Sverige kommer ofta den första snön på Mikaelsdagen.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1200-talet
Starkaste tidsperiod: 1960—79

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.