Mikael (Micael, Michael, Mickael)

Mikael är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung med betydelsen ’vem är som Gud?’.

Namnet är känt i hela den kristna världen och nådde störst popularitet i Sverige efter mitten av 1900-talet, då det var ett av de vanligaste pojknamnen.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 29 september, efter ärkeängeln Mikael i bibeln.

Mikaelidagen eller Mickelsmäss har varit en viktig märkesdag i den folkliga kalendern. I vår tid har dagen ofta firats med skördefester. I norra Sverige kommer ofta den första snön på Mikaelsdagen.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1200-talet
Starkaste tidsperiod: 1960—79

Om namnen