Martin

Martin är en förkortad form av Martinus, en utvidgad form av det latinska Martius, som i sin tur är en avledning till namnet på den romerske krigsguden Mars.

I Sverige var formen Mårten den vanligaste under medeltiden. Formen Martin fick spridning först efter reformationen. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 10 november, till minne av den tyske reformatorn Martin Luther (död 1546).

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1268 Martinus
Starkaste tidsperiod: 1970—89, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.