Mårten

Mårten är en svensk form av Martin.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1348
Starkaste tidsperiod: 1960–79

Namnsdag

11 november

till minne av den helige Martin av Tours (död 397), ”Mårten biskop”.

Den helige Martins dag var en av kyrkoårets stora fester under medeltiden. Gåsslakten ägde rum vid denna tid, och under 1100-talet började gåsen dyka upp som Martins helgonattribut. Mårtensfirandet med gås var vanligt bland de högre stånden i hela Sverige under 1700- och 1800-talen. Senare har traditionen bevarats främst i Skåne.

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 10 november, efter Martin Luther (1483—1546).

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.