Leonard

Leonard är ett tyskt namn, sammansatt av fornhögtyskt lewo (lånat från latinets leo) ’lejon’ och ‑hard 'hård, fast'.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1287 Leonardus
Starkaste tidsperiod: 1910–29, 2010–

Namnsdag

28 september

Leonard firades tidigare 6 november  till minne av en fransk abbot som levde i Limoges på 500-talet (låssmedernas skyddspatron). När 6 november blev minnesdag för Gustav II Adolf, flyttades Leonard till dagens datum.

Delar namnsdag med:

  • Lennart (namnlängden)
  • Lennie, Lenny (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 28 september

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.