Leonard

Leonard är ett tyskt namn, sammansatt av fornhögtyskt lewo (lånat från latinets leo) ’lejon’ och ‑hard 'hård, fast'.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 28 september.

Leonard firades tidigare 6 november  till minne av en fransk abbot som levde i Limoges på 500-talet (låssmedernas skyddspatron). När 6 november blev minnesdag för Gustav II Adolf, flyttades Leonard till dagens datum.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1287 Leonardus
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen