Lennart (Lennarth)

Lennart är en lågtysk (och senare speciellt svensk) form av Leonard.

Det var först på 1900-talet som namnet fick sin stora popularitet. 1925 kom namnet på sjunde plats bland de mest populära namnen hos nyfödda pojkar. Möjligen har greve Lennart Bernadotte (född 1909) bidragit till populariteten.

I dag är Lennart på sjunde plats bland de vanligaste mansnamnen.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 28 september.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1549
Starkaste tidsperiod: 1930—49

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.