Julia

Julia är en femininform till Julius och en ursprunglig smekform till Juliana.

Namnet har främst fått spridning genom hjältinnan i William Shakespeares drama Romeo and Juliet (1594 ”Romeo och Julia”). Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 16/2. I gamla almanackor var dagens namn Juliana till minne av ett helgon från Mindre Asien (död 303). I den finlandssvenska almanackan 12/4.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1702
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1990—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.