Julius

Julius är ett latinskt namn, ursprungligen ett släktnamn tillhörande den juliska ätten, som togs i bruk som förnamn under renässansen. Den mest kände bäraren av namnet Julius är Gaius Julius Caesar (död 44 e.Kr.).

I den rikssvenska almanackan 16/2 och i den finlandssvenska 12/4.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1560
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.