Julius

Julius är ett latinskt namn, ursprungligen ett släktnamn tillhörande den juliska ätten, som togs i bruk som förnamn under renässansen. Den mest kände bäraren av namnet Julius är Gaius Julius Caesar (död 44 e.Kr.).

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1560
Starkaste tidsperiod: 1885–1929, 1990–

Namnsdag

16 februari

Delar namnsdag med:

  • Julia (namnlängden)
  • Jill, Juliana, Julie, Juliette, Julio (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 12 april

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.