Joakim (Joachim, Joacim)

Joakim är den grekisk-latinska formen av det bibliska namnet Jojakim, ’Jahve reser upp, upprättar’.

Enligt den kyrkliga traditionen är Joakim far till jungfru Maria. Den mest kände bibliske Joakim (som numera transkriberas Jojakim) är nog ”Joakim uti Babylon, han hade en hustru Susanna …” i Apokryferna till Gamla testamentet (jämför Susanna).

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1425
Starkaste tidsperiod: 1960–99

Namnsdag

20 mars

Delar namnsdag med:

  • Kim (namnlängden)
  • Jockum (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 20 mars

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.