Kim

Kim är en engelsk ursprunglig smekform till Kimberley, som ursprungligen är ett ortnamn som kommit att användas som släktnamn och senare förnamn. Förleden i Kimberley är ett personnamn; efterleden innehåller fornengelskt lēah ’skog; äng; röjning’.

Typ: mansnamn
Starkaste tidsperiod: 1980—99

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.