Jesper

Jesper är en dansk form av Kasper, motsvarande tyskans Jaspar, Jasper.

Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 26/7. 1901 kom Jesper in i almanackans namnlängd på denna dag officiellt till minne av Jesper Svedberg men ansågs ha fått sin placering på grund av att dagen därpå tidigare kallades Sju sovares dag.

I den finlandssvenska almanackan 20/10.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1432
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.