Jonas

Jonas är den grekiska formen av det hebreiska namnet på en profet i Gamla testamentet, Jona, med betydelsen ’duva’. Jonas har också uppfattats som en form av Johannes.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 29/3, efter en kristen i Persien (död 43).

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: ca 1300
Starkaste tidsperiod: 1970—89

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.