Hulda

Hulda är ett bibliskt namn, bildat till ett hebreiskt ord som kanske betyder ’vessla’. Det kan också vara ett nordiskt (och tyskt) namn, bildat till huld ’mild’.

Möjligen hör det också samman med det fornvästnordiska Huld, en völva i Ynglingasagan.

I den rikssvenska almanackan 8/9.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1813
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.