Alma

Alma är ett spanskt namn, troligen bildat som femininform av latinets almus ’närande; mild’ (jfr uttrycket alma mater ’, den hulda modern’, bildlig benämning på universitet). Kan även vara en form av namn på Amal‑ (som Amalia). Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 8/9 och i den finlandssvenska 28/5.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1724
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1900—09, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.