Hjördis (Gördis)

Hjördis är ett nordiskt namn, sammansatt av ord motsvarande fornvästnordiskt hiǫrr (urnordiskt *heruR) ’svärd’ och dís ’dis, kvinnlig gudom’.

I den rikssvenska almanackan 3/2 och i den finlandssvenska 11/6.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1877
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.