Disa

Disa är en nordisk ursprunglig smekform till namn på Dis-, -dis ’kvinnlig gudom’.

I den rikssvenska almanackan 3/2 och i den finlandssvenska 2/2.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: runsten(tisa)
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.