Hjalmar

Hjalmar är ett nordiskt namn, sammansatt av ett ord motsvarande fornvästnordiskt hialmr ’hjälm’ och ett germanskt *haria- (jfr här) med betydelsen ’härförare, krigare’ (jfr det tyska Helmer).

Den svenske sagohjälten Hjalmar den hugstore figurerar i två isländska sagor, och Hjalmar var det vanligaste av de götiska namnen under 1800-talet.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1781
Starkaste tidsperiod: 1885–1929, 2000–

Namnsdag

16 januari

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 20 november

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.