Helmer

Helmer är ett tyskt namn, sammansatt av antingen fornhögtyskt heil ’hel, frisk’ och māri ’berömd’ eller fornhögtyskt helm ’hjälm’ och ett germanskt *haria- (jfr substantivet här) med betydelsen ’härförare, krigare’ (jfr det nordiska Hjalmar).

I den rikssvenska almanackan 16/1 och i den finlandssvenska 3/1.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1639
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.