Hilda

Hilda är ett nordiskt (och samgermanskt) namn, en ursprunglig smekform till namn på Hild(e)‑ och ‑hild 'strid, kamp'.

I den rikssvenska almanackan 18/1 och i den finlandssvenska 22/2.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1796
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.