Hildur

Hildur är en nyisländsk form av det äldre Hildr, identiskt med hildr ’strid’.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1818
Starkaste tidsperiod: 1885–1929

Namnsdag

18 januari

Delar namnsdag med:

  • Hilda (namnlängden)
  • Hilde (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 22 februari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.