Gilbert

Gilbert är ett tyskt namn, en sammandragen form av Giselbert, sammansatt av germanskt *gīsala-, *gīsila- ’skott; ättling; gisslan’ och ‑bert 'ljus, lysande'. En annan förklaring av förleden är att den hör samman med langobardiskans gīsil ’pilskaft’ och syftar på ett vapen.

I den rikssvenska almanackan 16/3.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1581
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen