Gilbert

Gilbert är ett tyskt namn, en sammandragen form av Giselbert, sammansatt av germanskt *gīsala-, *gīsila- ’skott; ättling; gisslan’ och ‑bert 'ljus, lysande'. En annan förklaring av förleden är att den hör samman med langobardiskans gīsil ’pilskaft’ och syftar på ett vapen.

I den rikssvenska almanackan 16/3.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1581
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.