Herbert

Herbert är ett helgonnamn av tyskt ursprung. Det är sammansatt av Her- ’krigshär’ och ‑bert ’ljus, lysande’.

Namnet är belagt under medeltiden i latinsk form och i formen Herbrikt. I nysvensk tid kan Herbert också vara ett lån från engelskan.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1346 Herberti (genitiv)
Starkaste tidsperiod: 1900–29

Namnsdag

16 mars

efter Sankt Heribertus, biskop av Köln (död 1021).

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 16 mars

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.