Frank

Frank är en engelsk ursprunglig smekform till Francis, bildat till latinets Franciscus (se Frans). Det kan också vara ett tyskt mansnamn, som går tillbaka på ett tyskt binamn ’frank, invånare i Franken’.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 4/10, den helige Franciskus’ minnesdag.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1496
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.