Frank

Frank är en engelsk ursprunglig smekform till Francis, bildat till latinets Franciscus (se Frans). Det kan också vara ett tyskt mansnamn, som går tillbaka på ett tyskt binamn ’frank, invånare i Franken’.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 4/10, den helige Franciskus’ minnesdag.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1496
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen