Frank

Frank är en engelsk ursprunglig smekform till Francis, bildat till latinets Franciscus (se Frans). Det kan också vara ett tyskt mansnamn, som går tillbaka på ett tyskt binamn ’frank, invånare i Franken’.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1496
Starkaste tidsperiod: 1950–69, 2010–

Namnsdag

4 oktober

den helige Franciskus’ minnesdag.

Delar namnsdag med:

  • Frans (namnlängden)
  • Francesc, Francis, Francisco, Franco, Franklin, Franz (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 4 oktober

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.