Frans (Franz)

Frans är ett helgonnamn, en tysk ursprunglig smekform till latinets Franciscus, som ursprungligen är ett binamn ’fransosen, franken’.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 4/10, den helige Franciskus’ minnesdag.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1427
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.