Frans (Franz)

Frans är ett helgonnamn, en tysk ursprunglig smekform till latinets Franciscus, som ursprungligen är ett binamn ’fransosen, franken’.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1427
Starkaste tidsperiod: 1910–29, 2010–

Namnsdag

4 oktober

den helige Franciskus’ minnesdag.

Delar namnsdag med:

  • Frank (namnlängden)
  • Francesc, Francis, Francisco, Franco, Franklin, Franz (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 4 oktober

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.