Esbjörn

Esbjörn är ett nordiskt namn, sammansatt av förleden Es-, en omljudd form av urnordiskt *ansuR ’hednisk gud’, och -biorn ’björn’. Omljudsformen har tillkommit genom påverkan av i i efterleden. Danska former är Esben, Espen.

I den rikssvenska almanackan 10/5.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten (esbiurn)
Starkaste tidsperiod: 1930—49

Om namnen