Esbjörn

Esbjörn är ett nordiskt namn, sammansatt av förleden Es-, en omljudd form av urnordiskt *ansuR ’hednisk gud’, och -biorn ’björn’. Omljudsformen har tillkommit genom påverkan av i i efterleden. Danska former är Esben, Espen.

I den rikssvenska almanackan 10/5.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten (esbiurn)
Starkaste tidsperiod: 1930—49

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.