Styrbjörn

Styrbjörn är ett nordiskt namn, sammansatt av ord motsvarande fornvästnordiskt styrr ’stoj, tumult, strid’ och biǫrn ’björn’.

I den rikssvenska almanackan 10 maj och i den finlandssvenska 8 november.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten sturbiarn

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.