Doris

Doris är ett grekiskt namn av omdiskuterat ursprung. Det har bl.a. föreslagits betyda ’den doriska, dorisk kvinna’, sannolikt av grekiskans dōron ’gåva’.

I den rikssvenska almanackan 6/2 och i den finlandssvenska 15/1.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1834
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.