Dorotea (Dorothea, Dorotéa)

Dorotea ären femininform till det grekiska mansnamnet Dorotheos, sammansatt av dōron ’gåva’ och theós ’gud’. Jfr Teodora.

Variantformer är Dorrit, Dorothy, Dorthy liksom den från mellersta Norrland och Värmland kända formen Dordi.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 6/2, efter ett helgon (död ca 300).

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1421
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.