Dorotea (Dorothea, Dorotéa)

Dorotea ären femininform till det grekiska mansnamnet Dorotheos, sammansatt av dōron ’gåva’ och theós ’gud’. Jämför Teodora.

Variantformer är Dorrit, Dorothy, Dorthy liksom den från mellersta Norrland och Värmland kända formen Dordi.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1421
Starkaste tidsperiod: 1900–25

Namnsdag

6 februari

efter ett helgon (död ca 300).

Delar namnsdag med:

  • Doris (namnlängden)
  • Dolly, Dora, Dordi, Dorit, Dorothy, Dorrit, Dorthy (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 6 februari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.