Blenda

Blenda är troligen ett uppdiktat namn, som förekommer i en småländsk sägen. Namnet finns också i en romantisk skaldedikt av Erik Johan Stagnelius (1812).

I den rikssvenska almanackan 27/5.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1808
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1900—09

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.