Berta

Berta är en ursprunglig smekform till namn på Bert- och -berta 'ljus, lysande', t.ex. Adalberta.

I den rikssvenska almanackan 8/2. I den finlandssvenska almanackan 24/8.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1345 Skåne, 1491
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1900—09

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.