Bert

Bert är en ursprunglig smekform till namn på Bert-, -bert ’ljus, lysande’.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1882
Starkaste tidsperiod: 1930–49

Namnsdag

8 februari

Delar namnsdag med:

  • Berta (namnlängden)
  • Bertina (utökade namnlängden)

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.