Beda

Beda är ursprungligen ett mansnamn av ovisst ursprung. I Sverige kom Beda att uppfattas som kvinnonamn och fick en viss spridning under 1800-talet.

I den rikssvenska almanackan 27/5, efter den engelske munken Beda Venerabilis (död 735).

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1808
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1900—09

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.