Alice

Alice är ett engelskt namn av germanskt ursprung, äldst återgående på fornhögtyskans Adaleiz, en variantform av Adelheid, sammansatt av fornhögtyskt Adal- ’ädel, främst’ och ‑heit, motsvarande svenskans ‑het, t.ex. i skönhet, eller ett ord som betyder ’glans, skönhet’, jämför fornvästnordiskans *‑haiðiō ’ljus, klar’.

Till namnets spridning har säkerligen Lewis Carolls barnbok Alice’s adventures in Wonderland (1865 ”Alice i Underlandet”) bidragit. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1841
Starkaste tidsperiod: 1900–29, 2000–

Namnsdag

23 juni

Delar namnsdag med:

  • Adolf (namnlängden)
  • Adolfina, Alef, Alicia (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 14 juli

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.