Agne

Agne är ett nordiskt namn, avlett av germanskt *- ’spets’ eller ’oro, fruktan’, motsvarande fornhögtyskt Agino. Agne var enligt traditionen namn på en kung av Ynglingaätten. Namnet levde kvar ännu på 1500-talet i Uppland och fick en renässans och med göticismen på 1800-talet.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runinskrift (ahni)
Starkaste tidsperiod: 1930–49

Namnsdag

13 februari

Delar namnsdag med:

  • Ove (namnlängden)

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.