Ove (Owe)

Ove är ett danskt namn, utvecklat ur forndanskt Aghi, troligtvis en ursprunglig smekform till namn på Agh- (av germanskt *- ’spets’ eller ’oro, fruktan’).

I den rikssvenska almanackan 13 februari och i den finlandssvenska 14 december.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1434 Skåne
Starkaste tidsperiod: 1930—49 (1960—69)

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.