En waker wisa (Dät är min Rena alwar)

Dät är min Rena alwar

all wärden förlåta mäd

däs ära prakt och härlighet

äfter jag eij finner de wän-

ner Så såta utan hela

werden är mig till för-

trät all min Ro är mig

betagen sän mig låts

göra godt kan jag eij tro där-

före hafwer jag utij mitt

Sinne Slagit att j tysta

stilhet Söka all min Ro---

Mången utij talet är

söter och goder och j ögon bär

han en ängla gestalt män

hafwer Sitt ur Sprung

av arghetens Moder dän

jngen unnar gott utan

falskhet all jude kiys och

Petrij eder finnas här j

werdfen alt for mång ty

wart ut en Redelig Sig

wänder häller wrider kan

han eij und Slippa fal-

ska tungors band---

Män dän må wara

klok Som alt ting wet

bära utij en tyster mun

hwad j tankarna är men

dän må och där hos en

dåre wara Som alt thet

han wet j Kring bygden

bär en klok man har

Sagt dät du tro jntet

alla för än du har fun-

nit en fulltrogen wän

dän Som du mäd redelig-

het kan tilltala män ak

kiäre Säg mig du war

finner jag däne---

Fakta

Kategori: Kärleksvisa

Sida i den digitaliserade visboken: 19–20

Samling: Botwid Persons visbok

Arkiv: Göteborg

Accessionsnummer: DAG tb00027

Transkriberat av: Torbjörn Axelson