De satt en fôgel i päronträ

De satt en fôgel i päronträ
Han sjöng så vackrä visur
Om inte barne vill varä snäll
Så får de’ smakä rise
Kärä fôgel sjung inte så!
Lillä barne ä snäll ändå
Uta’ te smakä rise
Mammä geck te stan
Köfte e peppärkakä
Te ge sin gôsse om han ä snäll å inte gråter
Sôv, sôv! Min lillä snälle gôsse!

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor

Plats: Enhörna

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.102