En, två, tri, fyrä

1. En, två, tri, fyrä
Lätt ôss lustigä varä
När sôrgen kommer
så lät henne farä!

2. Brômsarna di brummä
Katta slô uppå trummä
Fyrä möss di går i dans
så helä jola dundrär

3. En två tri, fyrä
Mor hade e lyrä
Far han hade en sån dejeligen en
Å så vele vi begynnä igen

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor, Ändlösa visor

Plats: Härad socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.43

Hänvisningar: Kungliga Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien: KVHAA E6:3 (2 strofer)