Visa om Lilla Jon

1. Ja sjunger ôm en man sôm hette lillä Jon
Sjung falliolej, sôm hette lillä Jon
Han dansade med flickorna på lo’en
Sjung falliolej, med flickorna på lo’en
Sjung falliola å littanlej

2. De stämde lillä Jon te häräsrätt
Sjung falliolej, Jon te häräsrätt
För att inte han gjort flickorna rätt
Sjung falliolej, inte gjort flickorna rätt
Sjung falliola å littanlej

3. När som han kom i tingssalen fram
Sjung falliolej, i tingssalen fram
Femtio flickor kring honom de sang
Sjung falliolej, kring honom de sang
Sjung falliola å littanlej

4. Domaren tog fram si domarebok
Sjung falliolej, si domarebok
Han sade: Nu har du gjolt mycket på tok
Sjung falliolej, gjolt mycket på tok
Sjung falliola å littanlej

5. Men Jogen han svarte just som så här
Sjung falliolej, just som så här
Me fingra på boken tror ja, ja svär
Sjung falliolej, tror ja, ja svär
Sjung falliola å littanlej

6. Domaren sa: Säg sanningen ut!
Sjung falliolej, sanningen ut!
Ja hellre gör det än hänger på knut
Sjung falliolej, hänger på knut
Sjung falliola å littanlej

7. Fram kom där sen ett klôckärefä
Sjung falliolej, ett klôckärefä
Han ville ja skulle fallä på knä
Sjung falliolej, fallä på knä
Sjung falliola å littanlej

8. Inte ja förr ska fallä på knä
Sjung falliolej, fallä på knä
Förrän du faller klôckäre faller me
Sjung falliolej, klôckäre faller me
Sjung falliola å littanlej

9. Fram kom de sen en tokrolig präst
Sjung falliolej, en tokrolig präst
Han sa att ja skulle läsä en vers
Sjung falliolej, läsä en vers
Sjung falliola å littanlej

10. Inte ja förr läser en vers
Sjung falliolej, läser en vers
De skulle diss bättre passä en präst
Sjung falliolej, passä en präst
Sjung falliola å littanlej

11. Sedan han stått sin kyrkoplikt
Sjung falliolej, stått sin kyrkoplikt
Sen dansär han me flicko likä fris’t
Sjung falliolej, me flicko likä fris’t
Sjung falliola å littanlej

Fakta

Kategori: Skämtvisor

Plats: Länna

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s.195-196