Vad skymtar du för gluggen

Vad skymtar du för gluggen
Kär söten min?
I sänga ligger gubben
Kom inte in!
Dusslulerilull! Mitt lillä gull
Kom inte in!
I jaffse så glömde ja’ stubben oppresä
Ja’ tror att kar’n ä viller å gaaln
Som inte sir att far ä hemmä
Far ä hemmä!
Sötä vännen kom inte in!
Kom igen i morgon ottä
När tuppen gal!
För då ä far åt kvarna å mal
- Va’för låter du så här?
- Jo ja’ måste ju så här låtä
För inte lillä ska gråtä
Dusslullerilull! Mitt lillä gull!
Kom inte in!

Fakta

Kategori: Skämtvisor

Plats: Gåsinge

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:46 s.28