Truls han gifte bort sin Lonä (polska)

1. Truls han gifte bort sin Lonä
Sade till sin måg: Du Pär!
Om du vill min dotter skona
Varje natt jag dig förär’
Bästa ko jag har i stallet
Fritt! Sa Pär, jag är ej brå’
Blott att Lona i det fallet
Hjärtligt älskar mig ändå

2. Andra dagen Truls anländer
Till vårt nyss hopgifta par
Och en ko till Pelle sänder
Som den natten sedig var
Åter kom han tredje dagen
Pelle fick och än en ko
Väl, sa svärfarn, denna lagen
Skall snart rikta edert bo!

3. Pelle somnar tredje kvällen
Som förut två gånger skett
Lonä våndas under fällen
Suckar hemligt allt för ett
Hon slutligt Per ur sömnen väcker
Hör du!, sade hon, jag tror
Att vårt foder knappast räcker
Till att föda trenne kor!

Gustafs kommentar

Denna är en lätt polska med hurtig takt men texten synes icke egentligen tillhöra folklitteraturen. Emedlertid så ha den aldrig synts i tryck.

(KVHAA E6:3)

Fakta

Kategori: Polsktrallar, Skämtvisor

Plats: Anges ej.

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.25

Dans: Polska

Melodi: Melodiuppteckning finns i Nordiska Museet, Folkminnessamlingen, Folkmusik IV:3