Skämtvisa från Gåsinge

1. Det var en gång en svensker mö
Som bodde på en Tjong filiknack
Det var en gång en svensker mö
Som bodde på en ö
Hon ville gossar hava
- Tjoalialingsing farallarallarej
Hon ville gossar hava
Hon ville gifta sej

2. Och när det led på tiden
Så kom en gammal Tjongfiliknack
Och när det led på tiden
Kom där en gubbe fram
Han hade skinnbyxor och hasor
- Tjoalialingsing farallarallarej
Och bena var linda me trasor
En innerligt vacker karl

3. Men när det led på tiden
Så kom en liten Tjongfiliknack
Men när det led på tiden
Kom där en pojke fram
Han hade lår som vinkelhakar
- Tjoalialingsing farallarallarej
Och ben som kälkestakar
En innerligt vacker karl

4. Gu vet va flickan tänkte på
Som gav den gubben Tjong filiknack
Gu vet va flickan tänkte på
Som gav den gubben ja
Ja tror hon va förtrolla
- Tjoalialingsing farallarallarej
Hon va en stackars fjolla
Som ville den gubben ha

5. Hon tänkte på hans penningar
Och på hans korta Tjong filiknack
Hon tänkte på hans penningar
Och på hans korta liv
Men det slog slint om slängar
- Tjoalialingsing farallarallarej
Det tog en dålig ända
Han levde i hundra år

6. Om gubben vore döder
Och lagder på en Tjongfiliknack
Om gubben vore döder
Och lagder på en bår
Men en pistol i handen
- Tjoalialingsing farallarallarej
Ett skålpund krut i handen
Och jag finge tända på

Gustafs kommentar

Alternativt omkväde från Åkers socken:
Nibbenibbenabb/…/ Nibbenibbenabbnabb, nibbenibbenabb/…

347:57 s.11

Fakta

Kategori: Skämtvisor

Plats: Gåsinge

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s.11