När som ja tjänte uppå Nycklan

1. När som ja tjänte uppå Nycklan
Då feck ja mej en hatt ny
:/: Med ingä kullä uti :/:
:/: De va lite nog :/:
:/: För bonn var ingen adelsman :/:
En hatt me ingä kullä uti
För bonn va fan så snål

2. När som ja tjänte uppå Nycklan
Då feck ja mej en halsduk ny
:/: Me ingä timpär uppå :/:
:/: De va lite nog :/:
:/: För bonn var ingen adelsman :/:
Halsduk ny me ingä timpär på
För bonn va fan så snål

3. När som ja tjänte uppå Nycklan
Då feck ja mej e skjortä ny
:/: Me ingen krage på :/:
:/: De va lite nog :/:
:/: För bonn var ingen adelsman :/:
En skjortä ny me ingen krage på
För bonn va fan så snål

4. När som ja tjänte uppå Nycklan
Då feck ja mej en väst ny
:/: Me inte ryggstycke på :/:
:/: De va lite nog :/:
:/: För bonn var ingen adelsman :/:
En väst ny me inte ryggstycke i
För bonn va fan så snål

5. När som ja tjänte uppå Nycklan
Då feck ja mej böxor ny
:/: Me ingen buk uppå :/:
:/: De va lite nog :/:
:/: För bonn var ingen adelsman :/:
Böxor ny me ingen buk uppå
För bonn va fan så snål

6. När som ja tjänte uppå Nycklan
Då feck ja mej vantar ny
:/: Me ingä tummär uti :/:
:/: De va lite nog :/:
:/: För bonn var ingen adelsman :/:
Vantar ny me ingä tummär uti
För bonn va fan så snål

7. När som ja tjänte uppå Nycklan
Då feck ja mej strumpor ny
:/: Me ingä hälär uti :/:
:/: De va lite nog :/:
:/: För bonn var ingen adelsman :/:
Strumpor ny me ingä hälär uti
För bonn va fan så snål

8. När som ja tjänte uppå Nycklan
Då feck ja stövlor ny
:/: Me ingä bottnär uti :/:
:/: De va lite nog :/:
:/: För bonn var ingen adelsman :/:
Stövlor ny me ingä bottnär uti
För bonn va fan så snål

Gustafs kommentar

Östra Rek. härad, Barfva fattighus, af en 85 årig gumma, utmärkt sångerska och vacker melodi

KVHAA E 6:3

Fakta

Kategori: Skämtvisor

Plats: Länna

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s.155