I fjol så åt varga ôpp hästen för mig

1. I fjol så åt varga ôpp hästen för mig
Ett elakt kritter, en bester va de’
Han åt hyvelspånur, sket bräder igen
Å maken te häst ha ja’nte havi sen

2. I fjol så mälta ja låda full
Å bryggde sånt öl så ja börjä slå ikull
När ja drack e kannä så spydde ja två
Nu kan en väl vetä hur öle va då

3. Mor ga i jästen å jästen va tunn
Så han jäste över bå åker å äng
När gettra geck på take damp klöva åv dom
Å maken te öl ha ja aldri fått se’n

Fakta

Kategori: Skämtvisor

Plats: Ärla, Runtuna

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.87