Hustrun och mannen

1. Fordom sade mamma: Du mitt lilla barn,
akta dig att falla uti mannens garn
Akta dig att tro på mannens fagra ord
Ty sällan någon trohet uti mannen bor

2. Skall det vara klädnad eller nya band
Skall det alltid räknas utur mannens hand
Knot man jämt får höra, svaret blir så här:
Jag har ej mera penningar. Jag är ej mer kär

3. Fordom fick jag blombuketter utav alla slag
Allting skulle göras efter mitt behag
Nu jag icke mera några blombuketter ser
och min smak den aldrig efterfrågas mer

4. Fordom, kära gubbe, fordom sade du:
Ack, det skall bli roligt när du blir min fru
Då vi skola råkas, språka vid varann.
Nu är det helt annat sen du blivit man

5. Nu det bara heter: Laga, kära du,
att jag får min middag uppå slaget tu
Sedan skall jag resa bort till en god vän
och kanske kommer sent uti afton hem

Fakta

Kategori: Skämtvisor

Plats: Anges ej.

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s.13