Beväringsvisa vid Malma hed 1878

Beväringsvisa

1. Jag gick mig ut en aftonstund spatserande
Spatserande med fästemön så god
Där mötte mig min överste och löjtnante
Han tilltalte mig med dessa ord

2. Vad gör du här, moverar dig på gatorna?
Vet hur din sakramentskade fähund!
Ja jag skall låta sätta dig i vakttältet in
Och låta arrestera dig på stund!

3. Så satte de mig ned uti vakttältet in
Och kungliga patrullerna de går
Med utdragna sablar utur skidorna
Och jag måste följa med dem

4. Men har du nu krafter till att tåla de
De rysliga, hiskliga, gräsliga straff som du fått?
Nog fan har jag krafter till att tåla de
Ty jag har genom graderna gått

5. Men bror min som var högre uti graderna
Han blev ju kommenderad till att slå
Hans hjärta utav tårar måste bristande
När han som han måste tänka däruppå

6. Sen satte jag mig neder till att skrivande
Att skrivande till fästemön så god
Till fästemön med rosenröda kinderna
Hon bleknade och faller ned till jord

Gustafs kommentar

Författad av ”Årdala sockens beväringsyngling”

347:57 s.183, 347:49 s.239

Fakta

Kategori: Soldatvisor

Plats: Årdala

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s.183, 347:49 s.239