Mi fru skickä mej hit me tri får

Minnesramsor

Mi fru skickä mej hit me tri får.
De förstä hette Bing,
de andrä hette BingBing,
de tredje hette Kling Klingeri Kliffta.
Frun hette Soletôss å ho sått å spann på sin förgyllande rock
tri timmär förut hinnä sola geck ôpp.
Herrn hette Vring Vrang.

Fakta

Kategori: Ramsor och rim

Plats: Vansö socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:46 s.89