Ja ja ska talä om e gåtä

Gåtor och sagor

Ja ja ska talä om e gåtä
Att allä som faller i sjön så blir di våtä
Men ja ska ôgg talä om en liten bit
De ä’nte mångä som hoppar dit
Di som hoppär i kärre
De ä mycke värre

Fakta

Kategori: Ramsor och rim

Plats: Anges ej

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.41