Ja’ geck mej över Rammelgatä bro

Minnesramsor

Ja’ geck mej över Rammelgatä bro
Me blagärn te strumpur å sidentyg te skor
Så sått där e kärring
Å varpä te välling
Å tjärnä te kål
Sått där e jungfru me opplagt hår
Å kycklingen dissä å grisen han gol
Den fingerlösä spelte på gigorna
Den könlösä låg hos pigorna
Bengter på hästen å Bengter te riä
Å baken te sviä
Å Gu bevarä mej för arsskav, å skoskav
å prästhat å kärrnggnav
Å för allä di som i da före ha furi

Fakta

Kategori: Ramsor och rim

Plats: Enhörna och Vansö socknar

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:46 s.85