Här ä nyckeln te jungfruns skrin

Minnesramsor

Här ä nyckeln te jungfruns skrin

Här ä remma som satti nyckeln te jungfruns skrin

Här ä råtta som gnagde remma som satt i nyckeln te jungfruns skrin

Här ä katten som tog råtta som gnagde remma som satt i nyckeln te jungfruns skrin

Här ä uggla, som högg katten som tog råtta som gnagde remma som satt i nyckeln te jungfruns skrin

Här ä skötten som sköt uggla, som högg katten som tog råtta som gnagde remma som satt i nyckeln te jungfruns skrin

Här ä smen som smidde bössa, som skötten sköt uggla, som högg katten som tog råtta som gnagde remma som satt i nyckeln te jungfruns skrin

Här ä smedja, där smen smidde bössa, som skötten sköt uggla, som högg katten som tog råtta som gnagde remma som satt i nyckeln te jungfruns skrin

Här ä låse som satt för smedja, där smen smidde bössa, som skötten sköt uggla, som högg katten som tog råtta som gnagde remma som satt i nyckeln te jungfruns skrin

Här ä nyckeln som satt i låse som satt för smedja, där smen smidde bössa, som skötten sköt uggla, som högg katten som tog råtta som gnagde remma som satt i nyckeln te jungfruns skrin

Fakta

Kategori: Ramsor och rim

Plats: Lilla Malma socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:46 s.93